უსაფრთხოების სისტემა

ობიექტის, და მონაცემთა დაცვისა და უსაფრთხოების სისტემები

წვდომის კონტროლი

 • შენობაში შესვლა რეგულირდება ელექტრონული ბარათის საშუალებით.
 • საცავი დაცულია ჩაკეტილი კარით, შემდეგ, დერეფანში განთავსებულია ელ-საკეტი, რომელიც იმართება კლავიატურის საშუალებით და აღებს საცავის მეორე კარს. ყველა კარი იმყოფება ჩაკეტილ მდგომარებაში და საცავის ტერიტორია დაცულია სიგნალიზაციით
 • მხოლოდ უფლებამოსილ პირებს აქვთ საცავში დაშვების უფლება.

ემპერატურის კონტროლი

 • ტემპერატურის და ტენიანობის კონტროლი ხდება პროგრამული უზრუნველყოფის საშუალებით, სახელწოდებით HWg-PFMS. საზომი ხელსაწყოები ინახავენ საწყობის ტემპერატურისა და ტენიანობის შესახებ ინფორმაციას ელექტრონულად ყოველ 2 წუთში. მონაცემები გადაეცემა მონაცემთა სერვერს (ღრუბელი/сloud).

IT უსაფრთხოება

 • გამოყენებულია სარეზერვო Cloud მეხსიერება, რომელიც ინახავს მონაცემებს გარე შენახვის სისტემაზე. ეს საშუალებას იძლევა მოხდეს მონაცემთა შენახვა ელექტრონულ მონაცემთა ბაზაში.

ელექტროენერგიის წარმოება და რეზერვი

 • GEOSTORAGE– ის საწყობები აღჭურვილია საკუთარი ელექტროსადგურებით (80kVA), რათა ხელი შეუწყონ ობიექტების უწყვეტ მუშაობას 24 საათის განმავლობაში.
 • სარეზერვო გენერატორის გარდა, ენერგიის დაკარგვის შემთხვევაში, ასევე გამოიყენება გენერატორი (20kVA).
 • ასევე გამოიყენება 10kVA ონლაინ UPS მოწყობილობა.
 • მოწყობილობების მოვლა. ყველა საზომი მოწყობილობის კალიბრაცია ხორციელდება რეგულარული ინტერვალებით და დაკალიბრების დოკუმენტები ინახება ფაილში.

სიგნალიზაცია

 • უსაფრთხოების/განგაშის სისტემა მიერთებულია პოლიციის ადგილობრივ განყოფილებასთან. პოლიციის რეაგირების დრო განსაზღვრულია დაახლოებით 5 წთ.
 • ასევე, ხორციელდება განგაშის ავტომატური სატელეფონო ზარები GEOSROTAGE-ის გუნდთან.
 • შენობის დაცვა ხორციელდება 24 საათის განმავლობაში ლიცენზირებული დაცვის სააგენტოების მიერ. უსაფრთხოების დამატებითი ზომები მოიცავს სამუშაო ადგილების ვიდეო მონიტორინგს და წვდომას საცავის ძირითად ელექტრონულ გასაღებებთან.

სახანძრო უსაფრთხოება

 • ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებები/ ცეცხლმაქრობები(ფხვნილით), განთავსებულია ოფისში და საწყობის ტერიტორიაზე.
 • ასევე დამონტაჯებულია კვამლის დეტექტორები, საწყობსა და საოფისე ტერიტორაიზე.
 • სახანძრო სიგნალიზაციის გააქტიურების შემთხვევაში ავტომატურად ხდება სიგნალის გადაცემა თანამშრომელების ტელეფონზე შეტყობინების სახით. განგაშის სისტემა ასევე უკავშირდება ადგილობრივ სახანძრო ჯგუფს. რეაგირების დროა 5-10 წუთი.

მავნებლების კონტროლი

 • მავნებლებთან ბრძოლის კონტროლი გადაცემულია სპეციალურ ორგანიზაციაზე, რომელიც ყოველთვიურად ახორციელებს მონიტორინგს. პესტიციდები, რომელიც გამოიყენება საწყობში დოკუმენტირებულია SOP-ის და დადასტურებულია თურქეთის ჯანდაცვის სამინისტროს და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ფარმაცევტულ ობიექტებში გამოსაყენებლად. კონტრაქტორი ვიზიტების გარდა, ასევე ახორციელებს რეგულარულ ვიზუალურ დოკუმენტურ შემოწმებას. დაწესებულებაში მავნებლების კონტროლს ახორციელებს სერტიფიცირებული მიმწოდებელი, რომელიც უზრუნველყოფს მწერების და მღრღნელების გარეშე პირობების შენარჩუნებას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა შენახვის საერთაშორისო სტანდარტების დაცვას.

კონდიციონერის სისტემა

 • ინოვაციური და საიმედო არხების კატეგორია, რომლის მიზანია ჯანსაღი მიკროკლიმატის შექმნა და შენარჩუნება სხვადასხვა ფუნქციურ დაწესებულებებში.
 • ჩილერი – სამაცივრო დანადგარი, რომელიც გამოიყენება შიდა კონდიცირებისთვის სამრეწველო მასშტაბით. მას შეუძლია შეინარჩუნოს ტემპერატურის დონე, რომელიც უზრუნველყოფს საწარმოო აღჭურვილობის უწყვეტ მუშაობას.
 • Fan coil – შენობის უმაღლესი ხარისხის გათბობა ან გაგრილების სისტემა, იმის შესაბამისად თუ რა ტემპერატურის წყალი გაედინება მის თბომცვლელში.