ჩვენი სერვისები

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ჩვენ არ გიზიარებთ ისტორიებს, ჩვენ გიზიარებთ

გამოცდილებას და გაწეული მომსახურების საუკეთესო ხარისხს

ჩვენ გთავაზობთ
 • იმპორტ / ექსპორტი საბაჟო პროცედურები საკვლევი სამედიცინო პროდუქტებისათვის (IMP), მასალებისა და ბიო-ნიმუშებისთვის
 • ადგილობრივი საკურიერო მომსახურება თბილისსა და საქართველოს მასშტაბით
 • დროული მიწოდების უზრუნველყოფა  კავკასიის რეგიონში (საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი).
 • გადაზიდვის სტატუსზე თვალყურისდევნება
 • IMP და CTM სწრაფი მიწოდება კვლევის ცენტრებში
 • ყველა სახის სამედიცინო პროდუქტის და კვლევის მასალის შენახვა
ბიოლოგიურ ნიმუშებთან მუშაობა
 • შენახვა
 • დისტრიბუცია
 • ბიო მასალების შეგროვება და მიწოდება;
 • შეფუთვა მშრალი ყინულის გამოყენებით;
 • დოკუმენტების მომზადება საბაჟო პროცედურებისათვის
 • საბაჟო პროცედურები;
 • ტვირთის დაზღვევა
საბაჟო საბროკერო მომსახურება (იმპორტი, ექსპორტი)
 • ტვირთის გადაადგილების კოორდინაცია,
 • საბაჟო დეკლარაცია,
 • რეგისტრაციები,
 • დახმარება ტვირთის გასანბაჟებლად საჭირო დოკუმენტების მოპოვებაში,
 • საშიში ტვირთის დეკლარაცია;
 • ადგილობრივი საკურიერო მომსახურება თბილისსა და საქართველოს მასშტაბით
 • სპეციალური საკურიერო მომსახურება;
 • საერთაშორისო საკურიერო მომსახურება (კრიტიკული დროისთვის და მგრძნობიარე ტემპერატურისთვის);
 • ISS – მხარდაჭერა;
 • დოკუმენტაციის მომზადება (pro-forma, awb);
 • სერტიფიცირებული შეფუთვის გადაწყვეტილებები (გაყინული, გარემო);
 • მშრალი ყინულის მიწოდება და შევსება;
 • ეტიკირება და მარკირება IATA– ს შესაბამისად;
 • ტემპერატურის მარეგულირებელი ხელსაწყოები (ტემპ. ლოგერები);
 • რეპორტინგი.
საკურიერო მომსახურება
 • საკუთარი სპეციალიზირებული სატრანსპორტო საშუალებები
 • დროული მიწოდების უზრუნველყოფა საქართველოს ტერიტორიაზე და კავკასიის რეგიონში (სომხეთი, აზერბაიჯანი).
 • ინფორმაციის მომენტალური მიწოდება ტრანსპორტირების და ტემპერატურის შესახებ,
 • გადაზიდვის სტატუსზე თვალყურისდევნება
 • GEOSTORAGE-ის პროგრამის საშუალებით
 • IMP და CTM სწრაფი მიწოდება კვლევის ცენტრებში
 • ტვირთის ტრანსპორტირება ატმოსფერულ ტემპერატურაზე, ცივ და გაყინულ რეჟიმებში Validated Credo Box- ებისა და დაკალიბრებული ESCORT iMiniPlus Temp- ის გამოყენებით. ლოგერები უზრუნველყოფენ ტვირთის მთლიანობას და უსაფრთხო მიწოდებას + 15 ° C– დან + 25 ° C– მდე; + 2 ° C- დან + 8 ° C- მდე; -22-35 ° C; -40 -86 ° C
სასაწყობო მომსახურება

ყველა სახის სამედიცინო პროდუქტის და კვლევის მასალის შენახვა:გარემო: + 15 ° C + 25 ° C; მაცივარი: + 2 ° C + 8 ° C; გაყინული: -20 ° C -35 ° C; ღრმა გაყინვა:

-86 ° C; ტემპერატურის და ტენიანობის პირობების მონიტორინგი და ჩაწერა ხდება ცენტრალური ტემპერატურის და ტენიანობის მონიტორინგის სისტემის საშუალებით, SMS- სიგნალებით და შეტყობინებებით გადახრებისა/ცვლილებების შესახებ.

 • საწყობში IMP და CTM მიღება;
 • IMP და CTM რეგისტრაცია GEOSTORAGE პროგრამაში;
 • ტვირთის მიღების დადასტურება;
 • ტვირთის ხელახლა შეფუთვა;
 • გადაზიდვის ხელახლა მარკირება;
 • დაბრუნებული ტვირთის მიღება და შენახვის დადასტურება;
 • გამოყენებული და გამოუყენებელი IMP და CTM– ის უტილიზაცია ლიცენზირებული კომპანიის მიერ
პაციენტების ტრანსპორტირების სერვისი:

• ჩვენ გთავაზობთ პაციენტების ტრანსპორტირებას საქართველოს ტერიტორიაზე.

ადგილობრივი ექსპერტის მარეგულირებელი მხარდაჭერა:

• დახმარება ადგილობრივი პრაქტიკისა და პროცედურების გაგებაში

დამატებითი მომსახურეოები
 • შესადარებელი მედიკამენტების მოძიება და მიწოდება
 • ბეჭდვის სერვისი
 • სახლში მოვლის სერვისები
 • თარგმნის და ბეჭდვის მომსახურება
 • დაზღვევა